Verksamheten i S:t Johannes kammarkör har upphört

 

För information om körverksamheten i Johannes församling, vänligen kontakta S:t Johannes församlingsexpedition.
Om man vill komma i kontakt med körens förra dirigent nås Karin Oldgren på karin.oldgren@svenskakyrkan.se